1.Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (kupujícím) prostřednictvím internetového obchodu www.kavasvet.cz. Internetový obchod www.kavasvet.cz je provozován firmou Kávasvět, Zdeněk Kolka, Na Severním sídlišti 676, Sedlčany, 264 01, IČO:470 64 994, DIČ: CZ 7002201129

1.2 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat.

2. Uživatelský účet

2.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží.

2.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.

2.3 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář. Objednávané zboží vloží kupující do elektronického nákupního košíku. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na „Objednat“. Kupující odesláním objednávky čestně prohlašuje, že při nákupu alkoholických nápojů je osobou starší 18ti let.

3.2 Po odeslání objednávky dostane kupující e-mailem potvrzení objednávky. Tímto potvrzením se stává objednávka závaznou a podle platných právních norem je považována za uzavřenou kupní smlouvu.

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: v hotovosti v naší kamenné prodejne KÁVA SVĚT, 28. října 7, 264 01, Sedlčany v provozní době: Pondělí - patek 8.30 - 17, Sobota 8.30-12 nebo kdykoli jindy po telefonicke či emailové dohodě. v hotovosti na dobírku bankovním převodem na účet prodávajícího

4.2 Ceny v elektronickém obchodě jsou smluvní, vždy aktuální a platné. Kupujícímu je účtována cena platná v okamžiku objednání.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1 Kupující má v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 zákona č.40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Písemná žádost o odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručena nejpozději poslední den 14ti denní lhůty.

5.2 Vrácené zboží musí být v původním nepoškozeném obalu, nepoužité. Je třeba přiložit doklad o koupi zboží.

6. Přeprava a dodání zboží

6.1 Způsob doručení zboží určuje kupující.

6.2 Dodávka zboží z internetového obchodu www.kavasvet.cz je zpravidla provedena následující den po potvrzení objednávky (při platbě v hotovosti) nebo po připsání platby na účet prodávajícího (při platbě předem bankovním převodem).

6.3 Zboží je kupujícímu zasíláno Českou Poštou dle následujícího ceníku:

  • Česká Pošta na dobírku 150,- Kč (vč.DPH)
  • Česká Pošta platba předem bankovním převodem 100,- Kč (vč. DPH)
  • PPL platba předem bankovním převodem 100,- Kč (vč.DPH)
  • Osobní odběr ZDARMA

Zásilky s křehkým zbožím jsou při přepravě Českou Poštou připojištěny příplatkovou službou „křehké“. V případě, že zásilka dorazí kupujícímu v poškozeném stavu, má kupující právo tuto skutečnost reklamovat u přepravce a požadovat náhradu ve výši pojistné částky této zásilky, a to nejpozději do 2 dnů.

6.4 V případě, že z provozních důvodů nebude možné expediční lhůtu dodržet, bude zákazník o této skutečnosti okamžitě informován telefonicky nebo e-mailem.

6.5 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

7. Odpovědnost za vady, záruka

7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

7.2 Na zboží zakoupené v internetovém obchodě www.kavasvet.cz se vztahuje zákonná záruční lhůta 6 měsíců ode dne odeslání zboží.

7.3 Po zjištění vady zboží se kupujícímu doporučuje neprodleně kontaktovat prodávajícího a poté spolu s vadným výrobkem předložit doklad o zaplacení. Zboží musí být vráceno v původním obalu.

7.4 Prodávající neručí za vady způsobené nesprávnou manipulací nebo nesprávným skladováním zakoupeného zboží

7.5 V případě reklamace, kontaktujte společnost Káva svět telefonicky nebo e-mailem.

8. Ochrana osobních údajů

8.1 Veškeré osobní údaje, které kupující uvádí, podléhají ustanovením zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující svým svobodným rozhodnutím dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti prodávajího.

8.2 Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje od kupujících jsou důvěrné a slouží pouze pro interní potřebu společnosti Víno svět a nebudou nijak zveřejněny či poskytnuty třetí osobě.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Kupující odesláním objednávky čestně prohlašuje, že při nákupu alkoholických nápojů je osobou starší 18ti let.

Elektronická evidence tržeb

Elektronická evidence tržeb je prováděna v běžném režimu. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online. V případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.